Våra tjänster

Varje elev är unik och det är verkligen ingen plattityd. Varje elev har sina begåvningar att utveckla och problem att övervinna. Du kan vara en konstnär i själ och hjärta men slåss mot en fysik som inte vill låta dig sjunga. Du kan ha en fantastisk röst men vet inte vad du ska göra med den och drabbas av panik inför tanken att visa upp den inför andra. 

Varje elev har också sitt eget språk. Elev ett, svarar jättebra på att man säger “Höj mjuka gommen”. Elev två, får bara spänningar och hämningar vid en sådan anvisning, en fras som “Andas in genom ögonen” förefaller däremot fullkomligt glasklar. Elev ett däremot, börjar kanske undra vad han betalar för. Pedagogens uppgift är att tala alla dessa språk och möta alla typer av elever. 

På det stora hela liknar lektionerna varandra till det yttre, men kan skilja sig mycket när man går in på detaljer, så vad lektionerna specifikt innehåller varierar men i stora drag gäller detta;  

  • I klassisk sång får du undervisning i klassisk sångteknik, interpretation samt uttal på italienska, tyska och franska. 
  • Kunskaper i hur du håller rösten i trim i teori och praktik.
  • Röstspecifika övningar riktade mot problem du stöter på.
  • Övningar att ta med dig hem. 
  • I rock/pop lär du dig att få en låt att svänga. De tekniska övningarna liknar de i klassisk sång som är till för att göra rösten fri, men för kvinnor som sjunger i bröströst skiljer de sig en del. Genrespecifika tekniker som att “bälta höjdtoner” är en annan skillnad.

Förutom dessa övningar tillkommer program för uppvärmning av rösten och idéer om hur du gör för att vara bäst när det gäller, eller vad du gör när du inte kan sjunga men måste.

Möjligen är det så att alla inte kan lära sig sjunga, men ett är säkert; Du vet det inte innan du har sångteknik, och det kan alla lära sig.