Angående interpretation och frågan ”ord för ordkunskap”. Jag menar inte att det skulle vara en nackdel med att veta exakt vad man sjunger, tvärtom; Det är en fantastisk värld att utforska. Varje konstnärssjäl som gjort det hårda arbetet med att lära in en opera, i det närmaste ord för ord har säkert upplevt hur det känns att komma en person närmare, steg för steg. Det är verkligen givande och jag uppmanar alla som kan och har tid att göra det.

Det jag ville säga var att i en studiesituation där du har lärare från höger och vänster som försöker proppa i dig sin kunskap måste man lära sig välja. Dels för att överleva, speciellt om man är som jag som inte har något vidare läshuvud. Dels för att inte fokusera på fel saker. Vi måste minnas att som sångare är man först och främst musiker. Vi drogs till det här gebitet eftersom vi besitter förmågan att tolka och uttrycka det abstrakta språk som är musik. De flesta människor saknar, eller har åtminstone mycket lite av förmågan att både tolka och uttrycka, så Vet att den biten Är något märkvärdigt. Något att vara stolt över.

Som Peter Bastian uttrycker det i hans bok ”In i musiken”. Mozart må ha varit en intressant figur och det kan vara mycket givande att sätta sig in i hans liv och leverne, men han var totalt ointressant i förhållande till hans musik.

Malmö 2019-03-25

Patrik Forsman/ sånglärare